Weerstand op veranderingen

index

 

Wanneer iemand een probleem heeft, kan hij naar een kinesioloog gaan om een oplossing te vinden voor dit probleem. Er wordt gewerkt aan een nieuwe balans en men krijgt adviezen voor thuis om de situatie blijvend te veranderen.

Maar…vaak blijkt dat deze veranderingen lang niet altijd plaatsvinden, ook niet na een aantal kinesiologische sessies.
Men WIL wel veranderen, maar KAN men het ook? Wat speelt er?

In deze tweedaagse cursus gaan we op onderzoek naar redenen en achtergronden. We leren de eerste dag om letterlijk voelbaar te maken welke stappen stress opleveren. We geven de testpersoon hier inzicht in en werken aan een meer structurele balans.

De tweede lesdag gaan we nog een stapje verder en brengen we in beeld  welke behoefte de testpersoon heeft als het om verandering gaat en hoe hij feitelijk zijn huidige situatie ervaart. Dit leren we inzichtelijk te maken in een diagram, en we testen welke concrete stap hij kan zetten om, met zo min mogelijk stress, toch een haalbare verandering tot stand te brengen.
Zo hopen we, met maatwerk, de weerstand op veranderingen op te lossen.

Deze cursus, ontwikkeld door Brigitte van Putte Hohenwarter en mijzelf, duurt 2 dagen en er is minimaal Touch for Health 1 en 2 nodig.

Kosten: € 215,- incl. lesmateriaal.

Klik hier voor cursusdata.